O firmie Kontakt Oferta produkcji Biurowe powierzchnie do wynajęcia Certyfikaty Historia firmy
2021-08-05, 07:15

OMIG S.A.
info[at]omig.com.pl

Centrala  22 841 00 31
czynna w godz 7-15

Sekretariat

telefony   22 841 04 86
              22 841 05 41
Fax:       22 841 51 31

Pełne informacje kontaktowe
znajdą Państwo na stronie
Kontakt

 

Komunikacja z akcjonariuszami


Zarząd OMIG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach 12.00 - 14.00.tel. 22 841 00 31
e-mail: info[at]omig.com.pl

-------------------------------------------------------------

OMIIG SA z siedzibą przy ul. Stępińska 22/30 w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121247 , NIP:521-008-90-61, REGON 008051238.
Copyright 2008 OMIG.pl